Connexió i programació d’inputs digitals: Botó dual

Connexió d’inputs digitals: Botó dual

Un cop tingueu els components preparats, cal identificar adequadament els pins i fer-los correspondre amb els de l’ED1. En aquest cas s’ha fet servir el color negre per al pin GND, el vermell per VCC/Vin i el groc i blanc per als pins D1 i D2.

Programació d’inputs digitals: botó dual

Per programar els inputs digitals com són els botons, farem una lectura dels pins i la imprimirem a la pantalla de la placa ED1. Els pins digitals fan una lectura binaria, per tant la seva resposta a les nostres interaccions sempre serà 1 o 0 o true o false. Els blocs dels pins els trobareu a la secció Pins del panell esquerra de l’entorn de treball de MicroBlocks.

En el vostre entorn de MicroBlocs, escriviu el següent codi:

Quan executeu el codi a la ED1, la pantalla de la placa hauria de mostrar un resultat com aquest:

i al apretar un botó el text ha de canviar de true a false