11_Conclusió. Guia d’observació i prospectiva

Temàtica

Conclusió

Creus que falta alguna pregunta? Hi ha algun aspecte del teu punt zero que hagi quedat sense explorar? Quins riscos identifiques? Quines oportunitats?

A continuació, pots emprar aquest últim apartat de preguntes per interrogar-te sobre aquells debats, arguments o temes particularment relacionats amb un entorn, o bé per iniciar un procés de treball on el punt de partida sigui, precisament, un tema, un debat, un argument lingüístic, social, polític, històric, filosòfic, cultural, etc.

Preguntes per un treball basat en un debat o tema:

  • Quins són els textos bàsics o principals en relació amb aquest debat?
  • Quins altres arguments o debats hi són pròxims?
  • Quines són les posicions principals en relació amb el debat?
  • Quins subjectes i quines comunitats s’associen a aquest debat? Amb quina posició?
  • Quins llocs s’associen a aquest debat?
  • Quins objectes s’associen a aquest debat?
  • Quins marcs temporals s’associen a aquest debat?
  • Quines referències a aquest debat es donen en la cultura popular?
  • Com es reflecteix aquest debat a la vida comuna? Quina visibilitat té?