After Walker Evans

Temàtica

Autor

Sherrie Levine (1981). Fotografia

Descripció

After Walker Evans forma part de les sèries fotogràfiques que Sherrie Levine va realitzar a partir de la seva participació a l’exposició Pictures (1979), comissariada per Douglas Crimp. En aquestes sèries, Levine refotografiava imatges de fotògrafs consagrats de la modernitat europea i nord-americana, imatges que eren perfectament recognoscibles per a un públic més o menys especialitzat. En aquest cas es tracta de Walker Evans i de les seves cèlebres fotografies de la Gran Depressió. Sherrie Levine refotografiava reproduccions de les imatges originals sense fer cap alteració més que, en alguns casos, un lleu reenquadrament. Levine indicava, a més, la procedència d’aquestes imatges en el títol de l’obra (Després de« …»), per assegurar-se que la seva fotografia remetia a una altra instància en termes d’autoria, de la qual ella era únicament l’última baula. Amb aquesta operació simple i radical, Levine es va apropiar de les imatges i les va convertir, a més, en el treball d’una dona.

After Walker Evans de Sherrie Levine (1981)
Font: http://www.northeastern.edu/experimentalgamedesign/?p=1560