Kara Walker

Autor: Pau Farell

Descripció

Kara Walker (Califòrnia, 1969) és una artista visual nord-americana que es caracteritza pel seu treball amb siluetes de cossos humans a mida real, amb les quals tracta qüestions d’identitat com el gènere i la raça.

Un dels elements transversals de Walker és la narrativa que es desprèn de la seva obra, amb la qual reescriu el relat històric establert i treu a la llum una part desagradable de la història que resta amagada en els grans relats. Planteja de forma crítica la repercussió històrica de l’esclavitud, encara vigent en les desigualtats sistèmiques, socials i culturals als Estats Units. Els seus dibuixos expliquen la història de la indignació que produeixen els problemes interracials, i de la segregació racial que ve directament dels avantpassats. Mitjançant el tractament irònic i contemporani d’aquesta temàtica colonialista, genera en l’espectador un sentiment de desconfort i incomoditat.

El mitjà simbòlic amb el qual explica els seus relats crítics és el cos humà. Apareix en forma de siluetes en blanc i negre, normalment negre sobre blanc, amb tota la simbologia racial que això conté. El cos adopta postures expressives, visiblement sobreactuades i estilitzades. L’artista exagera els trets facials i corporals estereotipats atribuïts culturalment als afroamericans, insinuats aquí únicament pel contorn. La versió teatral i fàcilment interpretable d’aquestes figures carrega el cos de referents culturals en la forma més simple i suggerent, mancada de detalls i de línies a l’interior de la silueta. A la seva obra més recent segueix treballant el cos humà amb collages que ens remeten a les ombres xineses i les pintures gestuals, i combinen les siluetes amb estètiques expressives i referències a l’art africà.

Tots els temes que treballa giren a l’entorn d’un eix conceptual que parteix del subjecte. Les seves obres gràfiques qüestionen la construcció de la identitat, els prejudicis socials i les preconcepcions vinculades a l’ètnia, el gènere o la sexualitat. Walker treu a la llum les tensions que aquests aspectes de la persona produeixen a escala tant personal com social i cultural (incloent-hi agressions i violència).

Basant-se en les seves experiències de discriminació per raça i gènere, d’abús sexual i d’insults i opressió, Walker combat amb el seu art les «ombres» del món. En aquest sentit, la seva obra es pot considerar que vincula dibuix i acció, mostrant els clarobscurs morals amb què s’ha hagut d’enfrontar i posant en relleu les problemàtiques socials ocultes pels discursos mediàtics amb què conviuen els ciutadans a la comunitat nord-americana.

Kara Walker (1997). The Keys to the Coop.
Font: http://www.tate.org.uk/art/artworks/walker-the-keys-to-the-coop-p78211

Kara Walker (2004). Grub for Sharks: A Concession to the Negro Populace.
Font: http://www.tate.org.uk/art/artworks/walker-grub-for-sharks-a-concession-to-the-negro-populace-t12906

Enllaços relacionats

http://www.karawalkerstudio.com/

https://ca.wikipedia.org/wiki/Kara_Walker

https://art21.org/artist/kara-walker/

http://www.theartstory.org/artist-walker-kara.htm

https://www.artsy.net/artist/kara-walker

https://www.youtube.com/watch?v=MhByMffG9IA

https://www.moma.org/artists/7679

http://www.artnet.com/artists/kara-walker/

http://www.tate.org.uk/art/artists/kara-walker-2674

https://www.nytimes.com/2017/09/07/arts/kara-walker-sikkema-jenkins.html

https://www.nytimes.com/topic/person/kara-walker

https://www.newyorker.com/magazine/2007/10/08/the-shadow-act

https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/kara-walkers-ghosts-of-future-evil

http://www.vulture.com/2017/04/kara-walker-after-a-subtlety.html