Leonardo da Vinci

Autor: Pau Farell

Referents artístics

Descripció

Leonardo da Vinci (Toscana, 1452 – Amboise, 1519) va ser un dels artistes més complets i cèlebres del Renaixement italià. Respon al prototip d’home del renaixement en el sentit que reunia múltiples oficis i vocacions com la ciència, l’arquitectura, l’enginyeria, l’anatomia, l’urbanisme, etc. És especialment interessant perquè en tots aquests camps del coneixement aplicava el dibuix com a eina d’anàlisi i de projecció.

Un dels àmbits en què Leonardo sobresurt és el dibuix científic, amb el qual, per una banda, investiga l’anatomia humana fins a arribar a desenvolupar teories mèdiques i, de l’altra, treballa aspectes de la naturalesa com l’òptica, la física o l’enginyeria. En el seu cèlebre dibuix de l’home de Vitruvi va elaborar una teoria del cànon i les proporcions en la figura humana que encara ara es té en compte i s’estudia. És especialment interessant com el seu dibuix descriu la forma externa i interna amb més precisió del que ho faria una fotografia, ja que cada línia, ombra, transparència o secció està destinada a explicar-la i analitzar-la. Utilitza la línia en trama per a explicar els volums, construint la forma que el contorn no descriu. El resultat és d’una claredat i intel·ligència remarcables, i adquireix una qualitat estètica i expressiva malgrat tenir un objectiu descriptiu explícit no orientat a expressar ni a insinuar.

Leonardo entenia el joc de la representació en el paper amb una consciència especial i va experimentar en molts sentits per a aconseguir representar-hi la tridimensionalitat. Il·luminava la figura per dibuixar-la i posteriorment canviava la direcció de la llum per superposar les noves ombres i llums en el mateix dibuix (en un efecte similar a l’HDR fotogràfic). Fruit de les seves observacions òptiques, també va decidir esborronar el fons per fer-lo semblar més llunyà, en un efecte que posteriorment s’anomenarà sfumato (molt similar a la profunditat de camp en la fotografia actual).

Leonardo da Vinci (c. 1480). Dibuixos anatòmics del coll i l’espatlla d’un home.
Font: http://www.drawingsofleonardo.org/images/shoulderandneck3.jpg

Enllaços relacionats

https://www.todocuadros.es/pintores-famosos/leonardo/

https://historia-arte.com/artistas/leonardo-da-vinci

https://www.wikiart.org/es/leonardo-da-vinci

https://www.youtube.com/watch?v=MwYQSdQUt7Y

https://artsandculture.google.com/asset/the-last-supper/VwFU4R_OvRGz9Q

http://www.drawingsofleonardo.org/