Michelangelo Buonarrotti

Autor: Pau Farell

Referents artístics

Descripció

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (Arezzo, 1475 – Roma, 1564), conegut com a Michelangelo o Miquel Àngel, va ser un artista renaixentista d’èxit. Va ser pintor, poeta, escriptor i arquitecte. Tot i que ell es considerava principalment escultor, els seus dibuixos preparatoris i el dibuix que es desprèn de les seves pintures i frescos murals el converteixen en un referent clau d’aquesta disciplina.

És potser gràcies a les seves habilitats extraordinàries d’escultor que Michelangelo fa un tractament de l’espai particularment interessant en els seus dibuixos i pintures. Per una banda, les seves pintures murals i escultures arquitectòniques tenen una distribució de l’espai holística, on tots els elements es relacionen com un tot. És el cas del Judici Final o de la Capella Sixtina, on cada cos, cada escena, cada dibuix forma part d’un conjunt dinàmic i equilibrat, perfectament composat. Per altra banda, els seus dibuixos preparatoris i les seves pintures donen una importància prioritària a la representació dels volums i a l’espai simulat com a profunditat. El color, que no aplicava per capes, sinó, de forma innovadora, per zones contrastades, explica els volums treballats talment com esculpint una tercera dimensió, simulada de manera meticulosa.

D’altra banda, el seu tema principal és el cos humà. Els seus estudis per a les pintures tenen un nivell descriptiu i volumètric fenomenal. Les ombres, les trames i les línies estan treballades per a dibuixar els músculs, les connexions entre extremitats i les postures corporals de manera extremament clara i descriptiva. Els cossos que dibuixa Michelangelo s’inspiren en l’art clàssic. De forma rupturista pel seu context polític i religiós, treballa cercant la perfecció, la voluptuositat sensual i una certa passió humanista.

Michelangelo (c. 1510). Estudi d’Adam.
Font: https://www.wikiart.org/en/michelangelo/the-study-of-adam-1

Michelangelo (c. 1530). Estudi de tres figures masculines (basat en Rafael).
Font: https://www.wikiart.org/en/michelangelo/study-of-three-male-figures-after-raphael

Michelangelo (c. 1511). Estudi de nu.
Font: https://www.wikiart.org/en/michelangelo/study-for-an-ignudo

Enllaços relacionats

https://historia-arte.com/artistas/michelangelo

https://artsandculture.google.com/entity/m058w5

https://www.wikiart.org/en/michelangelo

https://www.wikiart.org/en/michelangelo/all-works#!#filterName:all-paintings-chronologically,esultType:masonry

https://www.youtube.com/watch?v=CRrwbUFhFIs

https://www.youtube.com/watch?v=XfIPxwQmNbg