1. De l'edat mitjana al Barroc

1.4. El Barroc

1.4.1. Discussions filosòfiques al voltant de la polèmica sobre dibuix-color

La discussió sobre el dibuix i el color va arribar al seu màxim apogeu al segle XVII. Aquesta polèmica ja havia estat debatuda en segles anteriors, com hem vist en el punt anterior. En un primer moment, la defensa del dibuix recolzava els plantejaments teòrics i formalistes, que dotaven la pràctica artística d’un pòsit intel·lectual i consolidava els ideals del classicisme. També cal recordar la teoria aristotèlica que afirmava que el coneixement s’adquiria per mitjà dels sentits.

Com assenyalen Checa i Morán (2001), aquestes formulacions que aposten de forma inequívoca per el color representaran la primera generació d’artistes barrocs que, més endavant, donaran pas als grans mestres de la pintura barroca de segona generació, que centren les seves indagacions en l’experiència visual.

Podem afirmar que, a partir del segle XVII, la pintura comença a pensar-se a si mateixa. Com ja hem mencionat, en el Renaixement, la pintura abandona l’exclusivitat dels murs i les taules, així com la seva funció religiosa. Ara, la pintura està feta per ser vista des d’un altre lloc, i aquest desplaçament de la mirada possibilita la seva autoconsciència i una sèrie d’imatges que tenen com a tema principal la pròpia imatge.