Connexió de sensors i actuadors

Tipus de connexions              

Per connectar components externs a la placa ED1 disposem de dues opcions de connexió. Per una banda, a través dels pins que incorpora el component fent ús de cables Dupont, o bé, mitjançant un connector específic de tipus Grove a Dupont. Ambdós els connectem per la part oposada a la nostra pantalla, on podem trobar una sèrie de pins mascle en línea, dividits en color: groc, vermell i negre.

Veiem a continuació un exemple de connexió amb cadascun dels mètodes anomenats.

Funcionen tots els sensors i actuadors amb MicroBlocks?

A l’hora d’escollir amb quins sensors treballar, a més a més de tenir en compte el tipus de connexió física, cal també que el programa disposi de llibreries específiques que permetin la seva programació.

No obstant això, per fer ús de sensors analògics o digitals simples no és necessària cap llibreria addicional (els blocs corresponent es troben sota la categoria Pins).

Connexió amb connector Grove

Hi ha un tipus que connecten per I2C i per això és necessari un adaptador de conector Grove a Dupont, tal i com s’ha comentat abans.

La connexió I2C necessita 4 cables, dos per l’alimentació i dos per enviament i recepció de senyals. A la banda del sensor només hi ha una forma de connectar el cable i queda ben fitxat. Els colors dels cables ens ajuden a fer la connexió a l’ED1 de forma correcta.

  • El negre correspon amb el GND (ground, terra).
  • El vermell correspon als 5V (és important no creuar el GND i el 5V ja que es pot fer malbé el sensor o la placa.
  • Les altres connexions es representen amb colors blanc i groc. En el cas dels adaptadors que s’indiquen el blanc va al connector SDA de l’ED1 i el groc al conector SDL (queden creuats en relació als colors dibuixats al sensor).

 

Els components que trobem al kit ED1+Art, es connecten a través de pins digitals o pins analògics.