Connexió i programació inputs analògics: Potenciòmetre

Connexió d’inputs analògics: Potenciòmetre

Ara farem servir un altre sensor del kit ED1+Art: el potenciòmetre. A diferència dels botons, el potenciòmetre fa una lectura analògica dels valors que va de 0 a 1023.

Un cop tingueu els components preparats, cal identificar adequadament els pins i fer-los correspondre amb els de l’ED1.

En aquest cas s’ha fet servir el color negre per al pin GND, el vermell per VCC/Vin i blanc per al pin OUT que anirà connectat a la placa al pin A1.

Programació inputs analògics: Potenciòmetre

Per començar a programar els inputs digitals com són els potenciòmetres, farem una lectura dels pins i la imprimirem a la pantalla de la placa ED1. Els blocs dels pins els trobareu a la secció Pins. Fixeu-vos que ara seleccionem el bloc de pin analògic i no digital

En el vostre entorn de MicroBlocs, escriviu el següent codi:

Quan executeu el codi a la ED1, la pantalla de la placa hauria de mostrar un resultat com aquest:

I al girar el potenciòmetre han de canviar els valors: