Exercici. Combinant bucles, condicionals i sensors

Us demanem que creeu dos personatges, i que feu que es puguin moure amb tecles del teclat (per exemple, un que es mogui amb les fletxes, i l’altre, amb les tecles que vulgueu). Podeu repassar l’exercici 2 per fer-ho.

Ara, fent servir un codi molt senzill que té un bucle, un condicional i un sensor, farem que un dels personatges (el que vulgueu) digui quelcom fent servir el bloc «digues» quan l’altre personatge el toqui.

És a dir, podem anar movent els personatges per l’escenari fent servir el teclat i quan els personatges es toquen, un d’ells diu una frase per pantalla.

Un cop tingueu els dos personatges creats i movent-se correctament, afegiu aquest codi en un d’ells.

Fixeu-vos que estem fent servir un bucle «per sempre». Necessitem que el personatge es pregunti tota l’estona si l’altre personatge l’està tocant. Sense el bucle no funcionaria.