Micròfon

Sensor de so / Micròfon

El micròfon es un sensor analògic capaç de mesurar la intensitat del so detectant sons i canvis de volum.

Per treballar amb aquest sensor cal primer fer una lectura per identificar quina intensitat de so hi ha a l’entorn. La intensitat es representa en el programa a través d’una xifra numèrica.

A partir d’aquí es pot jugar a realitzar un programa que s’activi a certa intensitat de soroll o ve a identificar quantes vegades es produeix un so.

Connexió del micròfon

En aquest cas s’ha fet servir el color negre per al pin GND, el vermell per VCC/Vin i blanc per al pin OUT que anirà connectat a la placa al pin A1.

Lectura del micròfon amb MicroBlocks

Per accedir als blocs de programació del sensor cal obrir la llibreria Microphone.ubl que es troba a la carpeta “Sensing” de MicroBlocks. Aquesta llibreria disposa de diferentes blocs per treballar el so. El bloc “microphone” dona el valor instantani del so, el bloc “loudness” el volum del so i és el més útil.

A continuació es mostra un breu programa capaç de detectar quan hi ha un volum superior a 40 i mostrar a la pantalla que cal fer silenci.

Als exemples de MicroBlocks, dins de la carpeta “Sound” es poden trobar demostracions de com visualitzar el volum del so SoundLevel.ubp i SoundGraph.ubp o com comptar aplaudiments ClapCounter.ubp.