Motors pas a pas i servomotors

Al kit ED1+Art trobarem dos tipus de motors: motor pas a pas i el servomotor.

Els motors pas a pas són els més precisos, ideals per fer-los servir per moure les rodes d’un robot, per exemple. Aquest tipus de motor, a escala més gran, son els que fan servir les impressores 3D ja que donen molta precisió per determinar coordenades x, y i z, que es com funcionen aquestes màquines.

En canvi els servomotors tenen més força i van bé per moure components amb més pes, però no son tan precisos. De fet, el que tenim només ens deixa girar un angle de 180 graus, el que ens ajuda a deixar la seva posició sempre al mateix lloc però ens limita per donar una volta sencera. 

Pauta de connexió dels motors

 1) Motor pas a pas

Pels motors pas a pas o steppers la placa ED1 ja incorpora un parell de connectors dedicats:

2) Servomotors

Pel que fa als servomotors caldrà connectar-los a qualsevol dels pins digitals D1-D4 de la següent manera:

  • Negre o marró: pin negatiu (-)
  • Vermell: pin positiu (+)
  • Blanc o taronja: pin de senyal (S)

  

Ús dels motors amb MicroBlocks

1) Motor pas a pas:

Per fer servir els motors pas a pas cal fer servir la llibreria ED1 Stepper Motor.ubl que hi ha a la carpeta Other. Per exemple, per moure dos steppers alhora quan la placa detecti poca llum:

2) Servos 180 graus:

En el cas dels servomotors caldrà fer servir la llibreria Servo.ubl. Un exemple de com moure un servo de 180º d’un costat a l’altre mitjançant un parell de botons de direcció la placa: