L’abstract

Temàtica

Resumir sense deixar-se gens de substància. Què és l’abstract?

L’abstract no fa referència a nosaltres sinó al projecte que presentem. És un text breu i alhora suggestiu, d’un paràgraf aproximadament, que ha de permetre que el lector es faci una idea ràpida i concisa de la nostra proposta. Ha d’incloure una pinzellada del tema o temes que tractem, del que és la proposta en termes conceptuals, tot reflectint la nostra aproximació, però també ha de poder respondre qüestions formals molt bàsiques com ara: qui?, què?, on?, quan?, per què?, com? L’abstract és un text molt rellevant, perquè, si és capaç d’exposar i atreure, captarà la curiositat del lector perquè segueixi o bé descarti el nostre projecte.