Patricia Piccinini

Autor: Pau Farell

Referents artístics

Descripció

Patricia Piccinini (Freetown, Sierra Leone, 1965) és una artista contemporània australiana que toca quasi totes les disciplines en la seva obra. Des del vídeo fins a l’escultura o la instal·lació, les seves obres obren les portes d’un món tendre i pertorbador.

Els seus dibuixos juguen a mostrar, amb un realisme i una gran tècnica gràfica, escenes absolutament irreals amb personatges imaginaris. Els seus animals antropomòrfics apareixen al paper talment com si es tractés d’un dibuix científic, amb una mirada meticulosa i analítica. D’aquesta manera, utilitzant aquest llenguatge, ens convida a pensar en la possible existència de les criatures que ens mostra. Els dibuixos són probablement una prèvia de la seva escultura hiperrealista, però funcionen en paral·lel i en certa manera són més pertorbadors. Ens inciten a pensar que davant de l’artista hi havia l’escena inquietant que dibuixa i ens obren la ment a un món genèticament diferent.

L’element principal amb el qual treballa Piccinini és el cos humà, que serveix de punt de partida per a afegir-hi altres conceptes i figures que s’hi confronten. Funciona com un element descontextualitzat, contraposat o de contrast. Treballa amb la deformació de formes conegudes, amb l’afegit de pèl o amb la interacció de petits ocellets que fan servir el cos de niu. La tendresa amb què les seves bèsties transgèniques es relacionen amb infants, per exemple, genera reflexions interessants a partir d’un detonant emocional. D’aquesta manera, el cos serveix de pretext per a la metàfora i per a la connexió de l’espectador amb el seu món imaginari.

Patricia Piccinini (2005). Laura.
Font: https://www.artsy.net/artwork/patricia-piccinini-laura

Enllaços relacionats

https://www.patriciapiccinini.net/

https://artsandculture.google.com/entity/m0btjll

https://en.wikipedia.org/wiki/Patricia_Piccinini

https://www.youtube.com/watch?v=Swx7ewLxyfw

https://www.youtube.com/watch?v=aMwnn6vX6E0

https://www.theguardian.com/artanddesign/video/2017/oct/07/patricia-piccinini-on-how-to-undercut-reality-my-ideas-are-just-normal-to-me-video

https://www.qagoma.qld.gov.au/whats-on/exhibitions/patricia-piccinini-curious-affection

http://catalogo.artium.org/dossieres/artistas/patricia-piccinini/biografia

http://eldadodelarte.blogspot.com.es/2009/07/patricia-piccinini.html