00_Introducció. Guia d’observació i prospectiva

Temàtica

Introducció

La guia d’observació i prospectiva ha de servir per conèixer millor i intentar acotar l’abast del que serà el context de la teva feina, definit d’una manera una mica precària com «el que afectes i el que t’afecta». Com que el teu projecte encara no existeix, et trobes en una fase prospectiva i penses en l’escenari d’un futur proper, així que el context de la teva feina és encara «el que (potser) afectaràs i el que (potser) t’afectarà». Encara no saps què vols fer, però comences emplaçant-te a un lloc. Està bé: aquest és el punt zero. És a partir d’aquest entorn al qual has arribat per intuïció o per invitació, que es desenvoluparà un context. Pensa que estàs a punt de fer un treball que neix amb un ancoratge específic al món. Aquesta guia hauria de servir per desenvolupar, a partir d’aquest punt zero, la teva situació i la teva localització, una sèrie d’estrats i ramificacions. L’especificitat del lloc en el qual et trobes no és només física, sinó que té una dimensió emocional, històrica, política, discursiva, social, econòmica, etc.

A poc a poc aniràs descobrint quins d’aquests estrats poden desenvolupar-se a partir del teu punt zero i amb quins i com es relacionarà teu projecte.

Encara que aquesta guia pugui semblar destinada únicament a espais físics, com una sala o una habitació a l’interior d’un edifici, un carrer, un camp o la platja, en realitat pots utilitzar-la també per observar llocs virtuals que coneixem per mitjà de pantalles i dispositius, i també et pot servir per analitzar trajectes, esdeveniments, comunitats, institucions, mitjans, etc.

També podries utilitzar aquesta guia per observar i conèixer una tipologia de lloc i fer-la servir com a eina per entendre millor entorns que s’assemblen en alguns aspectes i difereixen en d’altres. Veuràs que algunes preguntes et resultaran més rellevants i d’altres, menys. No et preocupis si no les pots respondre totes o si algunes preguntes no tenen sentit en el teu cas, però intenta passar per cadascuna d’elles abans de descartar-ne cap, perquè és molt possible que et siguin útils de totes maneres. No cal que responguis per escrit aquestes preguntes, ni que lliuris les respostes; són simplement una pauta per ajudar-te a observar, analitzar i pensar sobre el teu entorn. En resum: pots utilitzar aquesta guia en qualsevol cas respecte de la dimensió física, sensorial, perceptiva, del context, és a dir, per a analitzar qualsevol condicionant material que estigui actuant en un determinat moment.

L’únic supòsit en què necessitaràs una eina diferent per aproximar-te al que serà el context de la teva feina és en el cas que el teu punt de partida sigui netament discursiu: és a dir, quan el teu treball es plantegi com a específic en relació amb un tema, un debat, un argument lingüístic, social, polític, històric, filosòfic, cultural, etc.

Abans de començar, encara fem una advertència: per conèixer millor i intentar delimitar el que serà el context de la teva feina és necessari adquirir una certa familiaritat amb aquest lloc que anomenem «punt zero». Cal tenir-hi un contacte directe, de primera mà, experiencial. Això pren un cert temps. Encara que hi tinguis un accés limitat, intenta passar-hi almenys unes hores i tornar-hi almenys una vegada, per contraposar impressions. En el cas contrari, si es tracta d’alguna cosa extremadament familiar per a tu, utilitza la Guia per observar amb una mirada nova.