01_Transitar el lloc. Guia d’observació i prospectiva

Temàtica

Ocupa i transita el lloc

Queda’t una estona llarga al lloc, en relació amb el lloc. Desplaça’t, si és possible, per les seves diferents parts, per tots els seus racons, amb una certa exhaustivitat.

  • Quina posició o posicions pots ocupar?
  • Quin tipus d’accés hi tens? De quina manera s’implica teu cos en ser-hi? Afecta de la mateixa manera el conjunt del teu cos o es privilegien algunes parts/sentits?
  • Què consideres com a espais principals i què consideres com a espais circumdants?
  • Hi ha vies principals i vies alternatives o secundàries? Per què? Hi ha algun tipus de regulació del trànsit o del pas? Es tracta d’una constricció o d’una tendència?
  • Per on s’entra i per on se surt? Es tracta d’una constricció o d’una tendència?
  • Quin et sembla que és el límit del lloc? És un límit clar? Com està construït? Té alguna funció? Com categoritzaries o definiries els espais limítrofs (frontera, control d’accés, no-lloc, marc, protecció, indiferència, desordre, etc.)?