03_Relació amb el temps. Guia d’observació i prospectiva

Temàtica

Imagina el lloc amb relació al temps

Queda’t una estona llarga al lloc, imagina el lloc amb relació al transcurs del temps i als fenòmens que el poden afectar. Tracta de percebre en quina mesura el lloc és més o menys estable, més o menys canviant.

 • Canvia l’entorn amb el pas del dia a la nit i viceversa? De quina manera?
 • Hi ha altres cicles que l’afectin?
 • A quins fenòmens meteorològics està exposat?
 • Canvia l’entorn amb el pas de les estacions?
 • Què és un canvi significatiu en aquest entorn? Amb quina freqüència es produeix? Quina transformació produeix?
 • Què és un esdeveniment en aquest entorn? Amb quina freqüència es produeix? És un esdeveniment que qualificaries de natural o de cultural? Quina transformació produeix?
 • Com es deteriora aquest entorn?
 • És un lloc nou o antic?
 • En què es percep el pas del temps o com es perceben els canvis?
 • Quins treballs de manteniment són necessaris?
 • Qui ho manté? Amb quina freqüència? Aquests treballs de manteniment són visibles o invisibles?
 • Quin és el present i el passat del lloc?
 • Quin és el futur del lloc?