04_Efectes sobre la pròpia persona. Guia d’observació i prospectiva

Temàtica

Pensa com actua sobre la teva persona

Pensa com actua l’entorn sobre les teves emocions i sentiments, i com actua el lloc com a vector d’emocions col·lectives.

  • Què sents en relació amb l’entorn? Sents desorientació, excés, vulnerabilitat, comoditat, intimitat, exposició, perill, por, alegria, respecte, recolliment, serenitat, vergonya, odi, intranquil·litat, perplexitat, etc.?
  • Com actues sobre l’entorn? Com afecta la teva presència?
  • Hi ha algun tipus d’emoció que sigui l’esperable o programada en aquest entorn? Com ho saps? De quina manera es propicia? Sents aquesta emoció o alguna altra? Quina?
  • En quina mesura les emocions tendeixen a mostrar-se o a ocultar-se en aquest entorn? Quines emocions es mostren i quines emocions s’amaguen?
  • Sents una tendència cap a la introspecció o cap a la relació? Es propicia o es tendeix cap a allò individual o cap allò relacional o fins i tot cap a allò col·lectiu?