07_L’economia. Guia d’observació i prospectiva

Temàtica

Pensa en la seva economia

Analitza la seva articulació econòmica i el seu valor.

  • És un entorn privat o públic? Com se sap?
  • Té un cost econòmic ocupar un lloc en aquest entorn? I fer determinats usos o accedir a determinats serveis?
  • Què t’ha costat accedir o arribar fins aquí? Són costos econòmics o d’un altre tipus? Depèn de privilegis o contactes? Com n’és, d’exclusiu? De quin tipus d’exclusivitat es tracta?
  • Aquest entorn produeix un rendiment econòmic? Hi ha algun element explícitament monetitzat?
  • Aquest entorn es pot considerar un recurs? De quin tipus?
  • Quin tipus de valor produeix? En què resideix el seu valor?