08_Les relacions de poder. Guia d’observació i prospectiva

Temàtica

Observa les seves relacions de poder

Analitza l’entorn en relació a com es distribueixen el poder i la violència. Pensa també en quina posició social ocupa en termes jeràrquics i de prestigi.

 • Quines són les seves institucions?
 • Quins sistemes l’organitzen i en jerarquitzen els espais? A què està sotmès l’entorn?
 • Qui el regula? És explícit o implícit?
 • Quin és el poder últim?
 • Quin tipus de control s’exerceix? Com s’exerceix?
 • Quines normes regeixen el lloc? Com les coneixes? Són explícites o implícites?
 • Què es mostra i què s’amaga?
 • Tots els agents són iguals? Tothom pot fer el mateix ús dels espais i fer servir tots els espais? Tothom pot circular per tot arreu? Tothom pot comunicar-se en els mateixos termes?
 • És un entorn associat a algun gènere, raça, classe social, edat, capacitat, procedència o forma física? És una constricció o una tendència?
 • Qui és estrany/estranger aquí? Per què? Com se sap? Qui ho decideix?
 • Qui s’exclou? Per què? Qui hi és exclòs? Per què?
 • Quines coses no hi faries? Per què?
 • Quin comportament il·legal es tolera en aquest lloc?
 • Quin comportament s’hi rep amb desgrat?
 • Quin comportament rep una resposta punitiva?
 • Podria considerar-se un lloc pobre/ric, popular/elitista, etc.?