09_La història. Guia d’observació i prospectiva

Temàtica

Observa’n la història

Analitza el lloc respecte dels relats històrics.

  • Hi ha algun relat històric associat explícitament a aquest entorn?
  • Com es crea materialment el vincle amb el relat històric? Hi ha plaques, monuments, souvenirs, guies, indicadors, etc.? Qui ha creat aquest vincle?
  • Hi ha algun relat històric particular associat no explícitament a aquest entorn?
  • Què es mostra i què s’amaga?
  • Hi ha algun conflicte visible, materialment explícit? Què és el que està en disputa?