10_L’ecologia. Guia d’observació i prospectiva

Temàtica

Pensa en la seva ecologia

Observa el lloc amb relació al lloc que ocupa dins l’ecosistema, analitza’n la salut, la sostenibilitat i pensa en què consumeix i en què genera.

  • Quins recursos produeix aquest entorn?
  • De quins recursos depèn aquest entorn?
  • Quin tipus d’impacte produeix en el medi ambient? Com d’evident és, aquest impacte? Quin tipus de residus produeix?
  • És sostenible?