Accions a casa

Temàtica

Autor

David Bestué; Marc Vives (2005). Accions a casa

Descripció

Accions a casa és el registre videogràfic d’un centenar de petites accions fetes per David Bestué i Marc Vives en un pis de Barcelona. Les accions són petits jocs, gestos surrealistes, trucs visuals i algunes cites a referents de l’art o de la cultura pop que enrareixen allò intranscendent i rutinari de la vida domèstica: fer el menjar, treure les escombraries, rentar els plats, reunir-se amb els amics.

Fotogrames del vídeo Accions a casa de Bestué i Vives (2005)
Font: https://www.youtube.com/watch?v=sB4JN0Z3ib8