Arquitectura per al cavall

Temàtica

Autor

Fernando Sánchez Castillo (2002). Vídeo

Descripció

Amb aquesta peça videogràfica que documenta el pas d’un genet a cavall pels diferents espais de la Facultat de Filosofia de la Universitat Autònoma de Madrid, Fernando Sánchez Castillo assenyala la manera com aquests edificis es van construir, en els últims temps del franquisme, per allunyar les revoltes estudiantils dels nuclis urbans i facilitar-ne la repressió. El cavall circula per les aules, els distribuïdors i passadissos de la facultat, demostrant com l’arquitectura va ser concebuda per permetre càrregues a cavall de la brigada d’antidisturbis.

Fotograma del vídeo Arquitectura per al cavall de Fernando Sánchez Castillo (2002)
Font: https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/arquitectura-caballo-architecture-horses