El dossier

Temàtica

Estructura i apartats

Com s’ha dit anteriorment, quan es tracta d’un dossier per a una convocatòria s’hauria d’emprar la mateixa terminologia i estructura que apareix a les bases per ordenar el dossier. En qualsevol cas haurien d’incloure clarament tots els apartats que es demanen. Cada convocatòria és lleugerament diferent, n’hi ha de més exigents i d’altres de menys exigents, però en general caldrà incloure:

 • Nom
 • Dades de contacte
 • Statement o declaració d’intencions
 • Breu perfil biogràfic o curriculum vitae narrat
 • Índex de continguts del dossier
 • Cos del dossier en funció de la convocatòria (argumentació, característiques tècniques, aproximació – gràfica, pressupost, cronograma, etc.)
 • Documentació d’obra recent
 • Annexos o documentació complementària

Inauguració d’A títol propi. Sant Andreu Contemporani (2009)
Font: https://santandreucontemporani.wordpress.com/2009/12/03/inauguracio-a-titol-propi/

Fitxes tècniques

Tant per a la documentació d’obra recent com en el cas que en el dossier de projecte necessitem incloure fitxes tècniques, haurem de seguir aquestes pautes:

Per a obres bidimensionals:

 • Títol. Indicar també si es tracta d’una sèrie
 • Any o període de realització
 • Tècnica, mitjà i suport
 • Dimensions (ample × alt × fons)
 • Forma de presentació (en cas que sigui necessari). També cal indicar si hi ha necessitats tècniques especials
 • Crèdits de la imatge (de qui és la fotografia o cortesia de qui)
 • Descripció (en cas que sigui necessària)

Per a vídeos:

 • Títol. Indicar també si es tracta d’una sèrie
 • Any o període de realització
 • Tècnica, mitjà i suport
 • Si inclou algun element instal·latiu, dimensions (ample × alt × fons)
 • Durada (hores, minuts, segons). Si es tracta d’un loop, indicar-lo també
 • Forma de presentació (en cas que sigui necessari). També si hi ha necessitats tècniques o indicacions de muntatge especials
 • Crèdits de la imatge (de qui és la fotografia o cortesia de qui)
 • Descripció (en cas que sigui necessària)

Per a obres tridimensionals i performatives:

 • Títol. Indicar també si es tracta d’una sèrie
 • Any o període de realització
 • Tècnica, mitjà i suport
 • Dimensions (ample × alt × fons) i durada (hores, minuts, segons) en cas que sigui necessari
 • Forma de presentació (en cas que sigui necessari). També si hi ha necessitats tècniques o indicacions de muntatge especials
 • Crèdits de la imatge (de qui és la fotografia o cortesia de qui)
 • Descripció (en el cas que sigui necessària)

Les descripcions de les obres, i amb més raó les que s’aporten com a informació tècnica, han de ser al més objectives possible i no incloure interpretacions.