Els Romeos

Temàtica

Autor

Dora García (2008). Performance

Descripció

Els Romeos és una performance que Dora García va idear inicialment perquè es desenvolupés durant la fira Frieze d’art contemporani. L’única part explícita d’aquesta peça són uns cartells informatius on l’artista fa saber al públic (de la fira o esdeveniment) que hi ha uns joves actors d’incògnit que procuren establir un contacte aparentment casual amb els assistents. El comportament d’aquests «Romeos» serà galant, amable, còmplice. Si l’interlocutor és receptiu, la interacció evolucionarà, durarà més o menys. El públic sap que aquesta performance està tenint lloc al seu voltant, però mai sabrà amb seguretat si s’ha trobat un «Romeo» o no. L’objectiu, en paraules de l’artista, és generar aquest dubte, crear una sensació permanent de sospita entorn de cada trobada casual que es produeixi.

Instal·lació d’Els Romeos de Dora García (2008)
Font: https://coolhuntermx.com/artistas-mexicanas-en-japon-triennale-aichi/

Cartell d’Els Romeos de Dora García (2008)
Font: http://davewrotethis.blogspot.com/2009/05/romeos.html