LMIRL

Temàtica

Autor

Adriaan Van der Ploeg (2007). Fotografia

Descripció

En el context d’Internet, les sigles LMIRL (let’s meet in real life, ‘trobem-nos a la vida real’) s’utilitzen com a invitació per portar al món real, fent referència al món físic, una relació que ha començat en un entorn virtual.

LMIRL és un treball d’Adriaan Van der Ploeg, en el qual el fotògraf va estar treballant durant un temps en el context de comunitats de jugadors en línia. En aquestes comunitats Van der Ploeg va conèixer i va fer seguiment de diferents usuaris, fotografiant-los després d’haver estat jugant durant moltes hores a videojocs com World of Warcraft o Counterstrike.

Mentre que en l’entorn virtual del joc aquests nois encarnen els seus avatars —guerrers musculosos, soldats armats fins a les dents o mags—, Van der Ploeg ens mostra les seves cares exhaustes i buides després d’haver estat hores davant de la pantalla.

Fotografia pertanyent a LMIRL d’Adriaan Van der Ploeg (2007)
Font: http://iheartphotograph.blogspot.com/2007/04/adriaan-van-der-ploeg.html