L’statement

Temàtica

Presentar-se. Què és?

L’statement (també conegut com a «declaració d’intencions») és un text breu, d’aproximadament un paràgraf (encara que també pot ser una mica més, o menys, llarg) que ens serveix com a presentació. És un perfil, una tarja de visita. No es recomana que inclogui imatge (en molts casos no la podrem posar). No ha de fer referència a cap projecte en concret, sinó a nosaltres. Ha de permetre entendre o bé intuir quin tipus de treball fem, quins són els nostres interessos, en què ens fixem, etc. No hi ha una fórmula correcta o incorrecta de fer-lo, però un bon statement ens ha de representar i ha de produir interès i curiositat per la nostra feina i per nosaltres. Ha de seduir.

Leap into the void d’Yves Klein
Font: https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1992.5112/

Has de tenir en compte el següent:

  • És un text en reescriptura permanent.
  • Revisa els motius pels quals t’has decantat per fer un treball creatiu i què t’agradaria aconseguir.
  • És una eina perquè els altres et coneguin: pensa-ho en termes d’utilitat.
  • És un ham perquè els altres s’interessin per tu: pensa-ho en termes de seducció.
  • El teu statement ha de reflectir el tipus de treball que fas, has de escriure’l d’acord amb la teva obra.

Statement d’Ariadna Guiteras
Font: https://hangar.org/en/ariadna-guiteras/