Receptes urbanes

Temàtica

Autor

Santiago Cirujeda (1996). Arquitectura, protocols

Descripció

Receptes urbanes és un projecte de llarg recorregut de l’arquitecte i artista Santiago Cirujeda. Cirujeda proposa l’ús estratègic de normatives i llimbs legals que permeten l’ocupació d’espais i la instal·lació d’elements i estructures temporals a la via pública, derivant en usos diferents dels que les mateixes normatives pretenien. D’aquesta manera, una bastida es pot convertir en l’ampliació d’un habitatge, o un contenidor per a enderrocs en un espai d’oci infantil. Cirujeda ho denomina «arquitectura de guerrilla» i a través del seu web publica i difon manuals i indicacions perquè qualsevol ciutadà sàpiga com dur a terme aquest tipus de projectes.

Projecte Construir bastides a Sevilla (1998)
Font: http://www.recetasurbanas.net/index1.php?idioma=ESP&REF=1&ID=0003