Within and beyond the frame

Temàtica

Autor

Daniel Buren (1973). Instal·lació

Descripció

Aquesta peça de Daniel Buren titulada Within and beyond the frame (‘Dins i més enllà del marc’) és una de les primeres peces de l’anomenada crítica institucional que el propi Buren caracteritza com a treball in situ o site specific. Instal·lada originàriament a la John Weber Gallery de Nova York, constava de 19 teles llistades i sense emmarcar que s’estenien al llarg de gairebé 60 metres, començant en un extrem de la galeria, sortint per la finestra com si fossin unes banderoles, fins a assolir la façana de l’edifici de davant, a l’altre costat del carrer. Aquesta peça posava en relleu el paper de l’espai institucional, en un sentit literal, a l’hora de definir alguna cosa com a art.