Ajuda

Els continguts del blog s’estructuren entorn de cinc menús:

 • Processos: documents audiovisuals i escrits, en els quals artistes amb diferents tipus de pràctica parlen dels seus propis mètodes de treball.
 • Arxius: entrades sobre diferents arxius, repositoris i bases de dades de contingut divers.
 • DIWO: iniciatives, projectes, recerques, mapatges i marcs teòrics sobre processos i aprenentatges artístics col·laboratius.
 • Contextos: contingut entorn dels formats expositius, els contextos i dispositius en què es desenvolupa la pràctica artística o es presenta l’obra, el rol de l’espectador, l’art fora o al marge de la institució artística i l’art a l’espai públic, entre altres temes.
 • Professió artística: recursos per a la professionalització dels artistes (llistat d’associacions professionals, decàlegs de bones pràctiques, informació sobre drets d’autor, com fer un curriculum vitae i un statement, oportunitats de finançament, bases de dades de residències artístiques, etc.).

Els materials són navegables tant des dels menús com mitjançant les etiquetes, les quals es corresponen amb els cinc mòduls entorn dels quals és estructurada l’assignatura. No obstant això, en molts casos, el contingut d’una mateixa entrada pot estar relacionat amb més d’un aspecte o element del procés artístic, per la qual cosa s’hi pot arribar des de diferents etiquetes.

Aquest fet també es correspon amb el desenvolupament no lineal i els temps kairològics de les mateixes pràctiques artístiques.

Així, doncs, les etiquetes són:

 • Ideació: la llavor és una metàfora d’allò que provoca l’inici del procés artístic.
 • Referents: el símbol parla dels referents de l’artista i del significat de l’obra d’art en un context historicosocial determinat.
 • Metodologia: el camí fa referència als processos i les metodologies.
 • Formalització: l’encanteri és la materialització del projecte artístic, l’exploració de formats.
 • Avaluació: el mirall és l’avaluació, l’aprenentatge, la retroalimentació.

Els continguts de les entrades del blog segueixen, en línies generals, l’estructura següent:

 • Breu descripció del recurs: què és i, si s’escau, de qui és la iniciativa.
 • Què ens interessa des del punt de vista de l’assignatura.
 • Altres aspectes interessants.
 • Idiomes en què és disponible el recurs.
 • URL.
 • Etiquetes.
 • Menús.