Introducció

Benvinguts al blog de les assignatures de projectes del grau d’Arts de la Universitat Oberta de Catalunya!

Aquest blog és concebut com un repositori de recursos de suport per a desenvolupar projectes artístics i de la mateixa professió artística. A l’hora de dur a terme la recopilació, i de manera alineada amb l’enfocament general de les assignatures de projectes, s’ha intentat fer una selecció al més plural possible tenint en compte la mateixa diversitat dels processos i les pràctiques artístiques professionals. Així mateix, encara que molts dels recursos provenen dels contextos català i espanyol, s’ha posat especial atenció a descentralitzar la mirada i ampliar-la cap a referents llatinoamericans i internacionals.

Esperem que gaudiu dels continguts!