Art més tecnologia a l’Amèrica Llatina: residències i centres de producció

Centro Hipermediático Experimental Latinoamericano (cheLA)

Descripció

Amèrica Llatina

Per a participar en discussions en línia i rebre o difondre convocatòries i esdeveniments a l’Amèrica Llatina, és possible subscriure’s a redcatsur@googlegroups.com.

Argentina

 • cheLA: Centro Hipermediático Experimental Latinoamericano, és un centre per a l’experimentació i producció artística situat a Buenos Aires. El focus principal de cheLA és en la intersecció de la cultura, la tecnologia i la comunitat. És una iniciativa de la Fundación exACTa i la Universitat de Califòrnia, Los Angeles. A més de dur a terme diferents activitats i projectes, cheLA disposa d’un programa de suport a projectes externs i un programa de residències.

Bolívia

 • mARTadero: Es tracta d’una iniciativa d’artistes. És un espai per a la interacció social i la formació i producció artística situat a l’antic escorxador de la ciutat de Cochabamba. El programa de mARTadero inclou diferents disciplines artístiques i activitats, entre les quals hi ha un programa de residències per a creadors.

Brasil

 • rural.scapes: És una residència artística a la zona rural de Sao José Barreiro, als peus de la serra da Bocaina, Brasil. El programa està centrat en la recerca i les pràctiques interdisciplinàries des d’una perspectiva crítica. Com a element principal de recerca, té i ofereix als residents l’entorn rural local.
 • Nuvem (estació rural d’art i tecnologia): És una plataforma de recerca i experimentació els eixos de treball principals de la qual són l’art, la tecnologia, la societat i la sostenibilitat. Nuvem és també un centre de residències i autoresidències per a artistes.

Colòmbia

 • Platohedro: És una plataforma de creació i experimentació artística establerta a la ciutat de Medellín l’activitat de la qual gira entorn de la recerca de la cultura lliure i l’autoformació. Platohedro disposa d’un programa de residències per a artistes i gestors culturals, dins del qual hi ha diferents modalitats de participació.
 • Lugar a dudas: És un espai artístic independent situat a la ciutat de Cali que promou i difon la creació artística contemporània. Disposa de programes d’exposicions, d’educació no formal, de cinema, de residències i un centre de documentació.

Equador

 • Pujinostro: És un programa de residència per a artistes i creadors que treballen en les àrees de les arts visuals, les arts digitals i les tecnologies. La residència és en una granja agrícola situada al cantó Pujilí, al centre-nord d’Equador.
 • La Multinacional: És un espai artístic autogestionat a la ciutat de Quito que promou la recerca, el debat i la creació artística contemporània. Entre altres activitats, duu a terme un programa d’exposicions i residències per a artistes.
 • MedialabUIO: És una fundació sense ànim de lucre que té com a objectiu impulsar una comunitat de gestors, investigadors, artistes, activistes i emprenedors ciutadans mitjançant la promoció de projectes basats en l’ús de tecnologies contemporànies i els coneixements ancestrals, pel bé comú.

Perú

 • Asimtria: És una plataforma oberta i col·laborativa de música experimental, videoart, art sonor i recerca i desenvolupament de diferents formes de tecnologia electrònica i digital. Treballa en col·laboració amb creadors de l’Amèrica Llatina en activitats a distància i presencials.

Mèxic

 • Centro Cultural Border: És un espai situat a Ciutat de Mèxic que desenvolupa activitats en les interseccions de l’art, la ciència i la tecnologia. Entre altres programes, disposa d’un programa de formació i un programa de residències artístiques.
 • Arte + Ciencia, Pensamiento Inmanente: És un grup de recerca i creació que pertany a la Universitat Autònoma Nacional de Mèxic. És interdisciplinari i compost per humanistes, artistes i científics les principals tasques dels quals són la recerca, la creació, la difusió i la formació.
 • Centro ADM: És un centre d’art i nous mitjans situat a Ciutat de Mèxic i dedicat a la formació i producció d’art contemporani. Disposa d’un consolidat programa de formació i residències, i a més duu a terme projectes i festivals.
 • Casa Vecina: És un espai a Ciutat de Mèxic, un lloc per a l’experimentació, recerca i producció de cultura contemporània. Mitjançant el seu programa d’activitats, que inclou des d’un programa de continguts culturals fins a residències culturals, posa un especial interès a generar vincles comunitaris mitjançant el desenvolupament de pràctiques artístiques i interdisciplinàries.

Enllaços

http://www.ceiarteuntref.edu.ar/redcatsur

http://www.ruralscapes.net/es/

http://nuvem.tk/

http://platohedro.org/

www.lugaradudas.org

https://residenciadeartistaspujinostro.wordpress.com/

https://lamultinacional1.wordpress.com

http://www.medialabuio.org

http://asimtria.org/

http://www.border.com.mx/

http://www.artemasciencia.unam.mx

http://centroadm.com/

http://casavecina.com

http://martadero.org/

www.chela.org.ar