Por otra estética, seguido de reflexiones sobre la pintura

Gao Xingjian (2004). Por otra estética, seguido de reflexiones sobre la pintura. El Cobre Ediciones.

Descripció

Publicació de l’artista i escriptor Gao Xingjian, on exposa la seva visió de l’art i de l’artista i el seu procés creatiu. Xingjian aprofundeix en temes de l’art contemporani per a ell fonamentals, com les relacions entre realitat i art, entre Orient i Occident, i entre figuració i abstracció.

El llibre és disponible en espanyol en una edició de El Cobre Ediciones del 2004.