Residències artístiques en entorns rurals a l’Estat espanyol

Rural-C

Descripció

  • Rural-C: És un projecte deslocalitzat, dirigit per agitadors culturals la prioritat dels quals és promocionar l’art contemporani en diferents zones rurals de l’Estat espanyol. Aquest objectiu es duu a terme mitjançant la implicació de grups de ciutadans en projectes específics, i la generació de xarxes i connexions entre zones rurals i urbanes, en els àmbits nacional i internacional.
  • PACA (Proyectos Artísticos Casa Antonino): És un programa de residència artística que té lloc en un llogarret situat en una zona rural de Gijón (Astúries). L’eix de totes les activitats de Casa Antonino és la generació d’experiències artístiques que activin relacions entre la comunitat, el territori i la seva història. Es tracta d’un projecte col·laboratiu en què, mitjançant tallers, lectures, trobades, observacions i passejos, vivint al llogarret Casa Antonino, es teixeixen relacions entre els participants i s’intercanvien coneixements.
  • Nau Côclea: És un espai de producció, iniciativa d’artistes i per a artistes, en una zona rural del nord de Catalunya. El seu programa de residències té com a principal objectiu oferir als artistes un marc adequat per a desenvolupar els seus projectes de recerca i producció. A més del seu programa de residències, Nau Côclea també organitza presentacions de projectes sobre art contemporani i cultura, i desenvolupa programes i activitats que connecten l’art amb la naturalesa.
  • La Postiza: És un centre de producció artística i pensament contemporani situat en una zona rural de Múrcia. La seva activitat principal és el suport a la producció i la difusió de l’art contemporani. A més de dur a terme un ampli programa d’activitats multidisciplinàries, La Postiza disposa d’un programa de residències per a artistes nacionals i internacionals que té com a objectiu facilitar un entorn favorable per a la producció artística i l’experimentació.
  • La FraguaÉs un projecte cultural, iniciativa d’artistes, que es va crear amb l’objectiu de dinamitzar la cultura en una zona rural de Còrdova mitjançant la generació de propostes i activitats que posin en relació els individus amb el seu entorn. Així mateix, el seu programa de residències es planteja com un espai obert per a reflexionar i experimentar, i que alhora contribueix a donar nova vida als espais públics.
  • Centre d’Art i Natura (CAN): El Centre d’Art i Natura de Farrera és una residència situada als Pirineus catalans, dirigida a artistes i investigadors de totes les disciplines, però especialment indicada per als provinents de les àrees de les ciències socials i naturals. A més d’oferir allotjament i espai de treball, el CAN disposa també d’un programa de beques, un programa internacional d’intercanvis, un programa d’activitats públiques i una línia editorial.
  • Joya: arte + ecología: És una residència artística situada en una zona rural d’Almeria. L’objectiu principal de Joya és promoure la producció i col·laboració artística sobre el medi ambient i la sostenibilitat.
  • Can Serrat: És una residència per a artistes situada a la rodalia de la muntanya de Montserrat. El seu projecte va ser iniciat per un col·lectiu d’artistes noruecs a la fi dels anys vuitanta. Can Serrat ofereix actualment beques completes i parcials per a artistes visuals i músics.
  • Cal Gras: És un alberg cultural a Avinyó (Catalunya) que duu a terme activitats artístiques i culturals. Organitza diferents activitats artístiques i ofereix també estades en residències. El projecte prioritza i presta una especial atenció a la interacció entre els residents visitants i els de la regió, el diàleg i l’intercanvi cultural entre les diferents comunitats socials, i l’enfortiment de la xarxa cultural de la regió.
  • CACiS (Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad): El Centre d’Art i Sostenibilitat Forn de la Calç és situat a Calders, al centre de Catalunya. El seu objectiu principal és ser un punt de trobada entre la cultura, la història i la sostenibilitat. Les activitats del centre giren entorn de la recerca, producció i exhibició de projectes artístics i culturals. Entre aquestes, s’inclou un programa de residències per a artistes, especialment dirigit a aquells les pràctiques dels quals estan relacionades amb l’ecologia i el medi ambient.

Enllaços

http://www.ruralc.com

http://www.pacaproyectosartisticos.com

http://www.naucoclea.com

http://www.lapostiza.com

http://www.lafragua.eu

http://www.farreracan.cat

http://www.joyaarteyecologia.org

http://www.canserrat.org

http://www.calgras.cat

http://www.cacis.cat/