5. Casos transformadors

5.3. La Cenicienta que no quería comer perdices

Escrit per Nunila López Salamero i il·lustrat per Myriam Cameros Sierra, La Cenicienta que no quería comer perdices (2009) és un genial al·legat feminista dirigit a trencar el model de la visió de la princesa dòcil imposada per l’hegemonia de la cultura fal·locèntrica.

L’interessant d’aquest treball és que va circular durant molt de temps de forma viral: la gent el trobava tan innovador i rebel que va començar a circular per mitjà del correu electrònic.

http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/lacenicientaquenoqueriacomerperdices.pdf