4. Context d’acció de la política queer

Els anys vuitanta i noranta van ser també l’escenari de l’aparició, primer als països anglosaxons (especialment als Estats Units), i després en altres llocs, com a les nostres ciutats (Madrid i Barcelona especialment), de les polítiques queer, protagonitzades pels moviments identificats com LGTBI, que pretenien fer un gir i articular una crítica a les tendències més assimilacionistes. Aquestes tendències estaven dirigides majoritàriament a l’homonormalització a partir d’estàndards que privilegiaven el gai blanc, sa, ric, jove, no migrant, etc., inclinacions que s’havien donat la dècada anterior i que posteriorment es van establir sota la forma de tolerància acrítica.

La sexualitat és un espai polític. Històricament, la delimitació i especificació d’aquest camp s’ha construït sota l’efecte d’un dispositiu normatiu molt concret que ha actuat sobre els cossos i els plaers. Quines vides i cossos són dignes de ser viscuts, estimats, respectats i reconeguts com a subjectes polítics? Aquesta pregunta, que va determinar una nova manera de fer política, continua vigent dècades més tard en un espai social redefinit per l’acció renovada, creativa i lluitadora de joves generacions militants. Però, malgrat la immensa proliferació d’identitats sexuals i de gènere en els nostres entorns urbans, encara continuem hegemonitzadxs, i homogeneïtzadxs, per una norma heteropatriarcal que pretén tancar-ho tot, tancar-nos en un tot coherent fet a imatge i semblança seva.

No obstant això, i paradoxalment, aquest procés disciplinari no cessa de produir als seus altres als marges, expulsant-los com a abjectxs, perillosxs, minoritàrixs, irrecognoscibles, estrangerxs, rarxs, exòtiquxs o extravagants. Si abans eren els sidosos, els gallimarsots i les locazas ara són, a més, les bolleres migrants, les treballadores sexuals, lxs àvixs pobres, lxs joves expulsats dels seus entorns familiars, lxs trans discriminades en l’ocupació, lxs nenxs sense referents educatius o culturals i, totxs juntxs, cada vegada que som castigadxs per la violència homòfoba als carrers o a les institucions democràtiques de ciutats com Madrid, Barcelona o Bilbao, que van emergir al món del turisme de masses com la capital per excel·lència del món. En aquest espai de drets fràgils, de relacions de poder, de conflicte i de violència, hi habiten i proliferen lxs dissidents sexuals en una convivència no sempre pacífica.

En el context de la crisi del VIH-sida, un conjunt de microgrups radicals que despleguen micropolítiques radicals des de diferents geografies –Act Up, Radical Furies i Lesbian Avengers, LSD, La Radical Gai, entre d’altres– es reapropia de la injúria queer per canviar radicalment el seu sentit i amb això canviar també l’acció política i les aliances que s’establiran en un escenari marcat per la globalització, el triomf del neoliberalisme després de la caiguda del mur de Berlín, i una pandèmia de caràcter mundial. En mans d’aquest nou moviment, la paraula queer esdevé motiu d’orgull, però sobretot serà motiu de ràbia i fúria. Es converteix en un signe de resistència als processos de normalització i exclusió sexual, amb les seves marques materials, socials i econòmiques, que tenen lloc no sols en la societat heterosexista, sinó també dins dels espais polítics que s’hi enfronten críticament, dins d’una mateixa tradició: el feminisme i el moviment homosexual (Preciado, 2012). Per al moviment queer, a dins d’aquestes posicions pretesament progressistes i emancipatòries s’hi poden reconèixer tendències excloents i normalitzadores anàlogues a les que produeix l’heteronormativitat o l’heteropatriarcat. Una discussió especialment obtusa i cruel referent al trans* i al queer en l’actualitat.