5. Cossos queer que reporten i amors radicals

De totes maneres, i en qualsevol cas, fins i tot si fóssim capaços d’abandonar els esquemes del cos dimòrficament sexuat i destruir el gènere, res ens assegura a priori l’abandó del binarisme com a marc central de referència en el món occidental. En aquest sentit, hauríem d’entendre el queer com una invitació contínua a qüestionar i trencar els límits del pensable en múltiples espais i dominis, i en això les pràctiques artístiques i les metodologies culturals queer poden ser de gran utilitat. Encara que, també, i paradoxalment, el queer continuarà sent productiu en la mesura que operi com un dispositiu obert que ens permeti sempre desconfiar i interrogar el que s’estableix. Tal vegada hàgim de reivindicar les rareses, l’estrany i estranyar-nos sempre, com una manera de complicar el món i crear compressió sobre experiències corporals i relacions amoroses en oberta proliferació i renovació. I no sols com una pràctica cognoscitiva, sinó com un saber que s’arrela en una posició ètica i política radical per vides i cossos possibles, dignes de viure una vida, o diverses, sense violència.