Mi bibliografía digital, de Lucía Egaña

Lucía Egaña (2015). Mi bibliografía digital

Descripció

Repositori que recopila la bibliografia utilitzada per l’artista Lucía Egaña per a escriure de la seva tesi sobre temes relacionats amb postpornografia i feminisme.

Enllaç

La pàgina web és disponible en espanyol, encara que els continguts del repositori poden ser en altres idiomes:

http://www.blog.lucysombra.org/2015/12/mi-bibliografia-digital/