Xarxa d’Espais de Producció i Creació de Catalunya

Hangar

Descripció

La Xarxa d’Espais de Producció i Creació de Catalunya (Xarxaprod) és una associació que agrupa diferents iniciatives privades i públiques, les quals ofereixen recursos i serveis als artistes per a dur a terme els seus projectes: entre d’altres, espais de treball i residències, beques de recerca i producció, i programes de formació.

Mitjançant la pàgina web de la Xarxa, es pot accedir al llistat d’espais i recursos que ofereix, igual que consultar el mapatge dut a terme per la mateixa Xarxa, on s’inclouen també altres espais actius a Catalunya al servei de la producció artística.

Enllaç

La pàgina web és disponible en català:

http://www.xarxaprod.cat