1. De l'edat mitjana al Barroc

1.1. El gòtic

1.1.2. El llibre de l’art de Cennino Cennini

El llibre de l’art de Cennino Cennini, escrit a finals del segle XIV, es considera el primer tractat tècnic sobre pintura escrit per un pintor. Les seves pàgines recullen, a tall de receptes, les tècniques i els procediments que s’impartien en el taller florentí dels Gaddi, on Cennini es va formar com a pintor. Taddeo Gaddi havia estat deixeble de Giotto i, per tant, Cennini va adquirir tots els seus coneixements a partir de la tradició giottesca. En el seu tractat, el pintor florentí va saber plasmar d’una manera fidel i devota els sistemes de treball dels seus mestres.

L’obra de Cennini es va construir en un receptari que recollia els consells i les fórmules sobre la tècnica del tremp, el fresc i la preparació d’olis i pigments. A més, s’hi oferien pautes per representar les robes, la carn, el cabell o l’aigua, i s’hi concebia l’ofici de pintor com una tasca mecànica (Ball, 2012).

Seguint aquest credo, els artistes medievals exposaran els pigments més cars i enlluernadors en diferents plans de color per demostrar el poder de l’església mitjançant l’art religiós.

Cennino Cennini considera fonamentals el dibuix i el color, i explica el procés de creació d’una pintura seguint la tècnica del seu gran mestre, Giotto.