5. Revolució tecnològica: nous suports i materials

5.1. Introducció

A partir del segle XIX, la possibilitat de generació d’energia elèctrica va tenir com a conseqüència la fabricació de nombrosos aparells elèctric que modificarien de forma revolucionària la forma de vida de les persones. El desenvolupament exponencial de la tecnologia, sobretot a partir del segle XX, influirà de forma significativa en tot l’art contemporani fins als nostres dies.

Des de l’aparició de la fotografia cap a l’any 1839, alguns invents tècnics, com ara la càmera fotogràfica, el cinema, la televisió, el vídeo i, en les últimes dècades, el desenvolupament de les tecnologies digitals i d’internet, han possibilitat formes completament noves de fer art.

A Inventar el futuro: arte, electricidad y nuevos medios (2013), Edward A. Shanken realitza una exploració de la història de l’art recent de la que podem extreure algunes de les qüestions fonamentals per analitzar els usos artístics dels mitjans electrònics. L’hem resumit en el creixent interès per la llum elèctrica com a mitjà artístic, la representació del moviment, l’espai interactiu i la virtualitat.