2. El segle XIX i el problema de la realitat

2.1. El Romanticisme

2.1.1. Pintura i revolució

Podem delimitar cronològicament el Romanticisme des de l’últim terç del segle XVIII fins gairebé la primera meitat del segle XIX. El seu punt culminant és al voltant de l’any 1830 (Calvo Serraller, 2014). Durant aquest període es configura la nova sensibilitat romàntica que atorga una missió transcendental a l’artista: defensar la seva independència i la seva individualitat. Per dur a terme aquesta empresa, l’artista romàntic s’enfrontarà de forma revolucionària a totes les institucions: l’acadèmia, l’església, el govern, la crítica, etc.

L’artista romàntic desconfia de la raó i de la idea de progrés resplendent. Els romàntics tenen més confiança en el geni creador que neix d’impulsos irracionals obscurs que en la idea feliç del progrés. No en va, la revolució industrial va suposar una transformació política, social i econòmica que va causar en la majoria de la població efectes devastadors, relacionats amb l’amuntegament, la contaminació i els brots d’epidèmies, per anomenar només algunes de les seves conseqüències negatives.

En aquest context sorgeixen nous herois en les composicions de pintors com Courbet (1818-1877), Gericault (1791-1824) o Delacroix (1798-1863). Aquests nous personatges gloriosos seran el poble, la nació, els camperols, els treballadors o, fins i tot, els mateixos artistes.

L’estètica del segle xix planteja el sentiment d’allò sublim com a nexe entre l’experiència sensible i la raó. Kant obre la possibilitat de coneixement cap a allò que es troba més enllà dels nostres sentits. L’irracionalisme considera que la raó ja no és suficient. Kant, en la seva Crítica del judici (1790), explorarà allò sublim, que es convertirà en un concepte clau en el Romanticisme. Allò sublim exaltarà la passió i el sentiment contra la raó i la imaginació, així com la fantasia contra les regles. Aquest sentiment es manifesta amb més puresa enfront del paisatge.