1. De l'edat mitjana al Barroc

1.4. El Barroc

1.4.2. El segle XVII i els nous principis d’organització cromàtica

El segle XVII va significar una època de canvis profunds en la forma d’entendre el color en la cultura europea. A principis de segle, en alguns ambients intel·lectuals encara es seguien els plantejaments aristotèlics i medievals. Existien dos tipus de colors. Els colors nobles, com el blanc, el vermell, el groc, el púrpura, el verd, el blau i el negre. Entre aquests colors, el blanc i el negre eren colors simples. També hi eren els colors veritables de les substàncies i els colors aparents de l’arc de Sant Martí i d’altres fenòmens naturals. Quant a la llum, encara es feia la distinció medieval entre color matèria i color llum. Aquestes teories van ser desmentides progressivament per científics com l’astrònom i matemàtic alemany Johannes Kepler (1571-1630), que va negar la distinció entre colors veritables i aparents.

El físic danès C. T. Bartholin, en el seu text Specimen Philosophiae Naturalis (1703), defensa que tots els colors són reals i que el negre i el blanc no es podien considerar colors, ja que no es produïen en la refracció de la llum. De la mateixa manera, va enunciar que els colors primaris eren el vermell, el groc i el blau. També va introduir el matís que, així mateix, tots els colors es podien considerar irreals, atès que es produïen de forma única en els nostres ulls i no en la realitat exterior.

Les teories d’Alberti sobre la interacció del negre i el blanc sobre els colors també es van abandonar gradualment i es van substituir per la refracció de la llum. Així, de mica en mica es va desenvolupar una teoria del color més o menys unificada.

«Els colors primaris es van convertir en l’eix central de l’organització cromàtica durant el segle XVII.»

C. Miguel-Pueyo (2009). El color en el romanticismo. En busca de un arte total. Nova York: Lang Publishing.

L’obscuritat va anar adquirint connotacions positives que es manifestaran en el terreny pictòric en la invenció del tenebrisme per part de Caravaggio (1571-1610). Caravaggio va utilitzar el clarobscur de forma brillant i va emfatitzar els forts contrastos entre els volums il·luminats i ombrívols. Les seves escenes es representen en espais foscos, tancats i sense paisatges. Empra una il·luminació artificial en els llenços que dota les representacions d’un alt sentit dramàtic i expressiu, la qual cosa  genera un gran dinamisme en les composicions per mitjà de línies compositives diagonals violentes.