3. Les avantguardes del segle XX. Experimentació i recerca de nous codis visuals

3.1. Les avantguardes històriques

3.1.1. Introducció

Com hem vist, el segle XIX va ser una època de revolucions. Amb el canvi de segle, els canvis estilístics es succeeixen i sembla que s’acceleren. En el terreny de la pintura, els impressionistes i els postimpressionistes van centrar les seves investigacions en els aspectes formals de la imatge. Veurem com, per a les primeres avantguardes del segle XX, la recerca d’un nou llenguatge propi desembocarà en l’autonomia de l’obra d’art.

Per introduir-nos en les avantguardes artístiques del segle XX, seguirem una estructura basada en la classificació que fa Francisco Calvo Serraller (2014).

Les avantguardes històriques es componen de dos moments: una primera etapa formalista i una segona etapa en la que sorgeixen el dadaisme i el surrealisme.