5. Revolució tecnològica: nous suports i materials

5.3. Representació del moviment

Les primeres representacions del moviment les va dur a terme el fotògraf Eadweard Muybridge (1830-1904). Els seus experiments amb la cromatografia i la invenció del zoopaxiscopi van suposar el germen per a la posterior invenció del cinematògraf. Els experiments del fotògraf britànic van influir en nombrosos artistes. Les fotografies que mostren el moviment congelat d’un cavall en sèrie van causar un gran impacte a l’època i van recolzar l’estudi del moviment dels animals a l’obra de, entre d’altres, Degas. El desenvolupament d’aquestes tecnologies també va influir en moviments com el cubisme, el futurisme, l’art cinètic i el videoart. Marcel Duchamp, en la seva obra Nude Descending a Staircase (N.º 2), de 1912, recull les influències de Muybridge i de les definicions de temps i espai d’alguns científics i filòsofs.

Cavall en moviment (1878).
Cavall en moviment (1878).
Font: Domini públic, via Wikimedia commons.

A la dècada dels anys vint del segle passat, els artistes d’avantguarda van experimentar amb l’electricitat i van crear les primeres obres d’art cinètic, que tenien com a objectiu reflexionar sobre els efectes perceptius del moviment en l’espectador. A tall d’exemple, podem assenyalar el film experimental de Marcel Duchamp Anemic Cinema, de 1926.