Com documentar el nostre de treball

Introducció

És recomanable per a l’artista documentar el procés de creació i fins i tot les idees i conceptes que s’han explorat per crear l’obra. L’hàbit de documentar ha d’acompanyar el professional. Ara, iniciarem aquest hàbit i l’alimentarem durant l’aprenentatge de la professió, al llarg de tot el grau.

En totes les assignatures els professors demanaran que l’estudiant documenti una part del procés o el resultat final. Aquest material té per objectiu acompanyar l’estudiant al llarg de totes les assignatures, per tal d’ajudar-lo a documentar la seva feina, des de l’inici de la seva concepció, fins al resultat final de la seva creació.

La manera de documentar és molt diferent segons quin sigui l’objectiu que es persegueix. Per tant, en aquest laboratori de documentació veurem quins són els instruments per documentar el nostre treball, les tècniques i el seu ús.

Veiem tres instruments: el diari, el dossier del procés i el portafolis. Cadascun té finalitats diferents. Mentre el diari i el dossier corresponen a la concepció i realització de l’obra, el portafolis documenta el resultat final i l’evolució de l’autor a través de les seves obres.

Cada instrument té tècniques específiques, però també en te d’altres comunes a tots tres instruments. Com a comunes veurem el dibuix, la fotografia i el vídeo.

Però, a més de documentar les evidències del nostre treball, també hem de saber descriure i referenciar les fonts emprades per inspirar l’obra, o els esborranys. Per tant, l’última part d’aquest material docent explica com descriurem les evidències i els documents emprats.