Com documentar el nostre de treball

Portafolis

Què és un portafolis?

Un portafolis és un recull de les obres acabades d’un artista amb intenció de mostrar-les a l’espectador. Habitualment es presenten ordenades per ordre cronològic. Tanmateix, també pot ser per tipus de projecte. A continuació, trobareu un llistat de recomanacions de com ordenar el portafolis.

Com fem el portafolis?

1. Decidir com es mostrarà el treball. Triarem entre ordre cronològic, per projecte, o per tipus d’obra:

  • Ordre cronològic. L’obra es presenta per ordre cronològic començant per les obres més antigues. Permet veure l’evolució al llarg del temps del treball de l’artista.
  • Per tipus de projecte. De vegades l’artista fa projectes amb una línia d’investigació per a la qual realitza diferents obres dins del context del projecte. Es pot crear una estructura per projectes que inclogui les obres relacionades. Les obres poden tenir diverses tècniques i plantejaments, com per exemple: dibuixos, pintures, fotografies, instal·lacions, vídeos, entre d’altres. És una manera conceptual de mostrar l’obra de l’artista, quan ja ha produït molta obra.
  • Per tipus d’obra. Una estructura més formal consisteix a organitzar les obres per tècniques i materials: per exemple, tècniques pictòriques, dibuixos, gravats, fotografies, vídeo, entre d’altres. És un esquema adequat per mostrar l’obra dins del context acadèmic, on l’alumne està aprenent i experimentant amb diferents tècniques, materials i mitjans d’expressió.
  • Fer una selecció de les obres més rellevants i que representin millor el nostre treball. No s’ha de posar tot, resultarà més aclaridor si fem una selecció d’allò que volem mostrar.

2. Incloure informació sobre l’obra, sense ser exhaustius: títol, materials emprats, i un petit text amb descripció conceptual del projecte.

Objectius del portafolis

El portafolis proporcionarà una visió global de la trajectòria artística i l’evolució de l’artista a través de les seves obres.

En el context acadèmic, el portafolis és una mostra dels treballs acabats de l’alumne, i té dos propòsits: d’una banda, recollir els treballs de cara a l’avaluació per part del professor, i d’altra, ser una eina d’autoaprenentatge i autoreflexió sobre el treball realitzat al llarg d’un curs o d’uns estudis universitaris.

Formats i eines per fer un portafolis

El portafolis es presenta de diverses formes. Tradicionalment era analògic, per tant s’usava el format de llibre o de reproduccions de les obres enquadernades. Actualment el portafolis és digital, i el podem realitzat per mitjà d’una de les moltes plataformes existents, que estan dirigides a la creació d’un portafolis.

Una eina molt interessant, que podem emprar en l’àmbit acadèmic, és Mydocumenta. És una plataforma en línia on l’alumne, després de registrar-se, pot crear el seu portafolis amb els treballs que vulgui mostrar. La plataforma també es pot fer servir en l’àmbit professional. MyDocumenta és l’eina que utilitzareu en algunes assignatures al llarg del grau. Podeu consultar amb més detall què és i com funciona en els següents dos documents: Què és? i Tutorial.

Folio és una altra eina per elaborar el portafolis electrònic. És un espai virtual en què es recullen treballs i activitats que es realitzen al llarg dels estudis. Els portafolis electrònics com Folio suposen un nou model pedagògic que fomenta l’elaboració de continguts i la divulgació tutoritzada dels coneixements i les competències adquirides al llarg dels estudis, permeten mostrar l’evolució del seu aprenentatge i desenvolupar la seva identitat digital dins de la comunitat. Aquesta iniciativa està impulsada per l’eLearn Center de la UOC i s’ha creat utilitzant WordPress, un programari lliure desenvolupat per centenars de col·laboradors. Actualment és una de les plataformes més populars per crear blogs i tota mena de webs. Aquesta eina s’activa de forma automàtica en el moment que l’estudiant comença a estudiar el grau d’Arts. Cada assignatura pautarà l’ús que farà de Folio en els enunciats de les seves activitats.

Una plataforma web molt utilitzada pels creatius és Readymag, una eina web de disseny que els ajuda a crear de forma senzilla microllocs, presentacions, portafolis, etc.

Una altra eina d’interès és Behance. Està creada per la companyia Adobe i dirigida a dissenyadors i il·lustradors. Cal registrar-se amb l’Adobe ID (compte d’usuari d’Adobe) per crear el portafolis. Té funcionalitats de xarxa social, i els usuaris poden valorar els treballs dels altres.

D’altra banda, Domestika és un portafolis en línia i gratuït, a més d’una comunitat de creatius i dissenyadors online on hi ha cursos, consells, blog i ofertes d’ocupació.

Hi ha moltes plataformes professionals per crear el portafolis en línia, algunes són de franc, però també n’hi ha de pagament. Us en suggerim algunes: