L’elaboració de textos acadèmics

Durant el procés d’ensenyament universitari, i de forma especial a la UOC, els recursos d’aprenentatge constitueixen un pilar fonamental del model educatiu.

A més, els estudiants han de preparar treballs acadèmics per demostrar l’adquisició de coneixements i competències, que són avaluats pels responsables docents. En ambdós casos, doncs, la preparació de documents clars, ben estructurats i ajustats a les necessitats específiques de cada cas és una competència bàsica que han d’adquirir els estudiants.

Per això, proposem la lectura i consulta d’aquesta guia elaborada per la mateixa universitat en la qual s’exposen les bases per a la redacció de textos acadèmics per a estudiants: Guía básica para la comprensión y redacción de textos académicos para estudiantes de la UOC.

A més, us recomanem la lectura sobre els criteris de llengua i edició en espanyol, català i anglès aplicats a la universitat que complementa tot el que s’ha esmentat anteriorment: «Llengua i estil de la UOC».

En el cas d’haver de preparar una presentació, us proposem una altra lectura: Presentació de documents i elaboració de presentacions.