1. Conèixer les publicacions

1.1. Què són les publicacions?

Aquest text està dirigit a aquelles persones que es vulguin aproximar a l’àmbit de les publicacions. Es tracta d’un material introductori amb aspectes clau de tipus descriptiu i també amb alguns consells pràctics. Els objectius d’aquest manual són adquirir una sèrie de coneixements teòrics i contextuals, així com proporcionar eines que ens permetin realitzar les nostres pròpies publicacions de manera raonada.

El terme publicació es refereix, segons el diccionari de l’IEC, a l’«acció de publicar». Trobem també una segona accepció que es refereix directament a la publicació com a «obra publicada, especialment la que es posa a la venda». Detinguem-nos per un moment en l’acció de publicar. Quan publiquem alguna cosa, estem compartint o fent públics una sèrie de continguts: escrits, imatges, accions… Si pensem en plataformes digitals com les xarxes socials, per exemple, podem tenir una idea molt nítida de com funciona aquest procés i les implicacions que suposa: disposem d’un contingut en el nostre dispositiu que, posem per cas, solament nosaltres coneixem; al moment en el qual premem el botó màgic, el contingut ja no és solament en el nostre dispositiu, sinó que acaba de ser difós a tota una xarxa d’usuaris, el públic digital.

Les publicacions de les quals parlarem aquí s’acostumen a anomenar també publicacions editorials, ja que es tracta d’elements que han estat prèviament editats. L’edició seria el procés a través del qual transformem una idea i uns continguts en brut en un material amb una forma i un estil concrets. En el procés editorial intervenen tant la presa de decisions sobre la idea, presentació i organització dels continguts com la utilització d’una sèrie d’eines: processadors de text, imatge, disseny, maquetació, etc. Una publicació editorial es pot materialitzar de manera física (paper o similars) o digital (bits amb una aparença determinada). Els formats editorials que comunament reconeixem poden ser els llibres i les revistes. Ara bé, tant si estan elaborats de manera física com electrònica, l’univers editorial és extens, complex i, sobretot, en termes de producció, implica sovint uns alts costos econòmics i un engranatge d’agents i factors aparentment lluny del nostre abast.

Però, i si volem fer la nostra pròpia publicació editorial? Què hauríem de saber per poder publicar nosaltres mateixes? Per donar resposta a aquestes preguntes, el nostre material se centrarà no tant en les publicacions editorials en general, sinó en les que estan produïdes d’una manera més propera, de vegades fins i tot artesanal, a partir de mitjans que es troben al nostre abast. Aquest tipus de publicacions estan contextualitzades en el que s’acostuma a anomenar autoedició, microedició o edició independent. Existeixen més termes, diferències i matisos entre els que hem esmentat aquí. Això obre un camp de recerca extens que ens aventurarem a apuntar aquí de manera molt sintètica. En paraules de Ricardo Duque, les autoedicions, «autopublicacions o small press són un conjunt de pràctiques al voltant de l’edició que acumulen maneres de fer» (Ramos, 2015). Podríem afegir que aquestes pràctiques es caracteritzen per ser les autores les que s’encarreguen de tot el procés, des de la part creativa fins a la distribució. Pel que fa a la microedició, segons Clara-Iris Ramos, seria «una forma d’editar que comprèn les possibilitats de les escales petites» (Ramos, 2020). Finalment, podríem entendre l’edició o publicació independent com una activitat realitzada per una sèrie d’agents o col·lectius que es dediquen, amb una continuïtat més o menys regular, a l’activitat editorial i que tendeixen a prioritzar la qualitat dels continguts, la llibertat en la seva selecció i la cura durant el procés, enfront del mer benefici econòmic.